Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRA CỨU THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để tiện cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin thủ tục hành chính, phần mềm "Một cửa liên thông điện tử" Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp phân hệ "Danh mục thủ tục hành chính". Phân hệ này cung cấp đầy đủ thông tin của hơn 30 thủ tục hành chính được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổ chức, cá nhân có thể chọn lĩnh vực, tìm kiếm các thủ tục trong mỗi lĩnh vực, tra cứu các thông tin hướng dẫn...


       Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...

       Đặc biệt, đối với các thủ tục có các biểu mẫu liên quan, tổ chức, cá nhân có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

       Để tra cứu thông tin, chọn lĩnh vực cần tra cứu, sau đó chọn tên thủ tục hành chính. Công cụ tìm kiếm giúp việc chọn, tìm tên thủ tục nhanh và chính xác hơn. Trong phần hướng dẫn thủ tục, có đường liên kết ở phía trên để tải các biểu mẫu liên quan (nếu có).

      Doanh nghiệp, nhà đầu tư chung tay cùng chính quyền cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc !​